Rychlý Rozpočet - Web App

Spravujte své osobní finance i na webu!


Pro přístup k této službě je požadován odběr (Prémiový Plán)

Nové funkce budou přidávány pravidelně.

Internetová stránka není určena pro mobilní zařízení.
Použijte aplikaci v mobilních zařízeních.

FEATURE LIST (The missing ones will be added in future updates)
Feature Availability Notes
Overview Available
Transactions Available
New transactions Available
Scheduled transactions Available
Accounts Available
Credit cards Available
Budgets Partial availability Up to 9 budgets visible in the Overview
Debts Missing
Summary Missing
Charts Partial availability Time charts missing
Calendar Missing