Rychlý Rozpočet - Web App

Spravujte své osobní finance i na webu!


Pro přístup k této službě je požadován odběr (Prémiový Plán)

Nové funkce budou přidávány pravidelně.

Internetová stránka není určena pro mobilní zařízení.
Použijte aplikaci v mobilních zařízeních.

FEATURE LIST
Feature Availability Notes
Overview Available Missing customization options
Transactions Available
New transactions Available
Scheduled transactions Missing
Accounts Available
Credit cards Partial availability Visible in the Overview
Budgets Missing
Debts Missing
Summary Missing
Charts Partial availability Some charts are visible in the Overview
Calendar Missing