Bajet Pantas - Web App

Menguruskan kewangan peribadi anda juga di web!


Langganan diperlukan untuk mengakses perkhidmatan (Pelan Premium)

The service is still under development and new features will be added on a regular basis.
The website cannot be used in mobile devices.

FEATURE LIST (The missing ones will be added in future updates)
Feature Availability Notes
Overview Available Missing customization options
Transactions Available
New transactions Available
Scheduled transactions Missing
Accounts Available
Credit cards Available
Budgets Missing
Debts Missing
Summary Missing
Charts Partial availability Some charts are visible in the Overview
Calendar Missing

Jika anda menghadapi sebarang masalah di laman web, hubungi sokongan pelanggan kami melalui e-mel di "support.web@fastbudget.it".