Γρήγορος Προϋπολογισμός - Ιστοσελίδα

ιαχειριστείτε τα προσωπικά σας οικονομικά και στον ιστό!


Απαιτείται συνδρομή για την πρόσβαση στην υπηρεσία (Premium Πρόγραμμα)

Θα προστεθούν τακτικά νέα χαρακτηριστικά.

Ο ιστότοπος δεν προορίζεται για κινητές συσκευές.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας.

FEATURE LIST (The missing ones will be added in future updates)
Feature Availability Notes
Overview Available
Transactions Available
New transactions Available
Scheduled transactions Available
Accounts Available
Credit cards Available
Budgets Partial availability Up to 9 budgets visible in the Overview
Debts Missing
Summary Missing
Charts Partial availability Time charts missing
Calendar Missing